Xbox One 一玩萬利慶鼠年優惠

XBOX ONE

農曆新年又到喇!Xbox帶來超值優惠,Xbox One X激減$688,真4K遊戲樂趣從未如此抵玩過!新玩家同時加入Xbox Game Pass遊戲服務,更可以用超抵價錢$10玩逾百款精選遊戲,內容豐富,每月不斷更新,任何人都能找到適合遊戲,不論一人遊玩、家人同歡、好友網上對戰都物超所值,追求高性價比的用家不容錯過。

Read More