《SimCity BuildIt》有更新 玩做邪惡博士?!

講起《SimCity BuildIt》好多人都以為只係起吓樓、做吓貿易,得閒搵吓邪惡博士引發災難自殘一吓自己個城市。但有冇諗過由呢一刻開始你可以聯群結隊大搖大擺攞正牌走去摧毀人地個城市?機會黎啦飛雲!《SimCity BuildIt》推出咗全新功能俱樂部大戰(Club War),等你同一眾自己友可以組隊進行即時對戰,一齊圍剿敵方俱樂部嘅城市。

俱樂部大戰可以做D乜?
當然就係使勁係咁發動災難破壞人地個城市、贏戰利品、收集災難卡,再強化自己發動災難的威力,繼續拆,係咁拆。

點玩法?
首先你必須要創立或加入一個市長俱樂部,作好戰鬥計劃準備,等待時機發動攻擊,攻擊敵方城市賺取戰爭積分同名聲,破壞城市嘅同時唔好忘記同盟友交易搶番黎嘅戰利品,分分鐘可以幫到佢地同你一齊發動新災難。打嬴仗當然要領獎為未來戰鬥做好準備

點樣發動俱樂部大戰?

只有俱樂部會長、副會長同一個元老級會員先可以喺俱樂部大戰島發動戰爭。每完一場戰鬥都要等46小時冷卻時間先可以再發動新嘅戰爭。


俱樂部大戰嘅流程喺點?

每次大戰都會有2個階段,包括準備同攻擊階段:


準備階段(12 小時)
想打贏對手,事前嘅準備當然唔少得。喺呢12個鐘入面,你需要完成戰爭運輸任務來收集戰爭材料、偵測對手以及同自己人傾好戰略。


攻擊階段(36 小時)
要贏呢場仗當然就梗係要攻擊對手!喺呢個階段你將可以發動瘋狂災難拆城。當然,每個「人為」災難都需要特定材料先可以發動。所以喺攻擊階段期間記得都要完成戰爭運輸任務,確保唔會拆拆吓停咗落黎!

 

點先贏呢場仗?

每破壞對手城市一次都會為你帶來分數。邊隊最高分就勝出呢場仗。災難等級愈高,獲得嘅分數亦愈多。

 

如果場仗喺咁畀對面追住黎打咁點算?

如果你個城市係咁畀人破壞,出現大量損毀嘅建築物。防護罩就會自動喺你個城度生效。雖然人地打唔到你個城,但同時你都發動唔到任何災難攻擊人地。當你修復哂你個城市嘅所有損毀建築物,防護罩就會自動失效。

 

我個城市會唔會被人打爆?

唔駛擔心,所有被破壞嘅建築物都可以修復,仲有機會獲得稀有嘅獎勵添(例如金鎖匙)。

 

我喺咪一個人玩架咋?

唔會!你要加入俱樂部同其他隊友合作一齊去打敗對手。

 

點先可以參加俱樂部大戰?

你嘅等級必須要最少達18級或以上同加入一個市長俱樂部先可以參與大戰。如果你仲搵緊俱樂部,可以喺Twitter 或者Facebook hashtag #SimCityClubs ,又或者去我地Facebook 其中一個俱樂部招募post 搵架。http://bit.ly/2hNx29h

 

*玩家應注意下載及更新遊戲所衍生的潛在流動數據費用。另本遊戲設有內購功能。Apple App Store Google Play 下載SimCity™ BuildIt或更新遊戲至最新版本方可遊玩新功能

相關消息

error: Content is protected !!