Monster Hunter World – 各裝飾品取得方法

MHW各裝飾品取得方法與機率

大部份玩家完成遊戲之後就會不停打歷戰魔物,製作屬於自己的最強裝備,準備新的魔物(DLC)來臨。當中裝飾品叫人又愛又恨,種類太多,很難讓獵人們知道自己應該刷哪一類寶珠,現在把相關的情報公開,相信有助大家狩獵。
舉例:如果你想取得Rare 6的裝飾品,根據下表得知到「老舊寶珠」出現Rare 6裝飾品的機率是最高,因此就要選擇危險度2的歷戰任務來刷。但如果你是想要Rare 7、8的裝飾品,就一定要集中打古龍的歷戰任務。(Rare 9以上裝飾品

各類寶珠出現裝飾品機率掉下各類寶珠的任務

謎樣寶珠 Rare 5 Rare 6 Rare 7 Rare 8
85% 15% 0% 0%
發光寶珠 Rare 5 Rare 6 Rare 7 Rare 8
65% 34% 1% 0%
老舊寶珠 Rare 5 Rare 6 Rare 7 Rare 8
10% 82% 6% 2%
風化寶珠 Rare 5 Rare 6 Rare 7 Rare 8
0% 77% 18% 5%

RARE 5裝飾品各類寶珠中出現機率

威嚇珠(1) 謎樣寶珠 發光寶珠 老舊寶珠 風化寶珠 鍊金
85% 65% 10% 0%
煙復珠(1) 85% 65% 10% 0%
加護珠(1) 85% 65% 10% 0%
逆境珠(1) 85% 65% 10% 0%
嗅覺珠(1) 85% 65% 10% 0%
窮地珠(1) 85% 65% 10% 0%
釆配珠(1) 85% 65% 10% 0%
植學珠(1) 85% 65% 10% 0%
整備珠(1) 85% 65% 10% 0%
節食珠(1) 85% 65% 10% 0%
潛伏珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐火珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐水珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐冰珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐爆珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐火珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐毒珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐瘴珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐防珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐麻珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐眠珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐雷珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐龍珠(1) 85% 65% 10% 0%
耐裂珠(1) 85% 65% 10% 0%
地學珠(1) 85% 65% 10% 0%
沼渡珠(1) 85% 65% 10% 0%
飛燕珠(2) 85% 65% 10% 0%
標本珠(1) 85% 65% 10% 0%
砲手珠(1) 85% 65% 10% 0%
無食珠(1) 85% 65% 10% 0%

RARE 6裝飾品各類寶珠中出現機率

回避珠(2) 謎樣寶珠 發光寶珠 老舊寶珠 風化寶珠 鍊金
15% 34% 82%  77%
火炎珠(1) 15% 34% 82%  77%
滑走珠(2) 15% 34% 82% 77%
KO珠(2) 15% 34% 82%  77%
研磨珠(1) 15% 34% 82%  77%
鼓笛珠(1) 15% 34% 82%  77%
持續珠(1) 15% 34% 82%  77%
重擊珠(2) 15% 34% 82%  77%
早食珠(1) 15% 34% 82%  77%
早復珠(1) 15% 34% 82%  77%
速納珠(1) 15% 34% 82%  77%
體術珠(2) 15% 34% 82%  77%
耐衝珠(3) 15% 34% 82%  77%
耐震珠(1) 15% 34% 82%  77%
耐絕珠(1) 15% 34% 82%  77%
耐屬珠(1) 15% 34% 82%  77%
奪氣珠(1) 15% 34% 82%  77%
達人珠(1) 15% 34% 82%  77%
治癒珠(1) 15% 34% 82%  77%
跳躍珠(2) 15% 34% 82%  77%
痛擊珠(2) 15% 34% 82%  77%
投石珠(1) 15% 34% 82%  77%
毒珠(1) 15% 34% 82%  77%
毒瓶珠(3) 15% 34% 82%  77%
爆師珠(2) 15% 34% 82%  77%
破龍珠(1) 15% 34% 82%  77%
冰結珠(2) 15% 34% 82%  77%
防音珠(3) 15% 34% 82%  77%
防御珠(1) 15% 34% 82%  77%
防風珠(2) 15% 34% 82%  77%
無擊珠(2) 15% 34% 82%  77%
友愛珠(1) 15% 34% 82%  77%
雷光珠(1) 15% 34% 82%  77%
流水珠(1) 15% 34% 82%  77%

RARE7裝飾品各類寶珠中出現機率

剛刃珠(2) 謎樣寶珠 發光寶珠 老舊寶珠 風化寶珠 鍊金
0% 1% 6%  18%
強壁珠(2) 0% 1% 6% 18%
逆上珠(2) 0% 1% 6% 18%
強彈珠(3) 0% 1% 6% 18%
昂揚珠(2) 0% 1% 6% 18%
渾身珠(2) 0% 1% 6% 18%
攻擊珠(1) 0% 1% 6% 18%
全開珠(2) 0% 1% 6% 18%
底力珠(2) 0% 1% 6% 18%
增彈珠(2) 0% 1% 6% 18%
睡眠珠(1) 0% 1% 6% 18%
體力珠(1) 0% 1% 6% 18%
挑戰珠(2) 0% 1% 6% 18%
鐵壁珠(1) 0% 1% 6% 18%
特射珠(2) 0% 1% 6% 18%
爆瓶珠(2) 0% 1% 6% 18%
早氣珠(2) 0% 1% 6% 18%
爆破珠(1) 0% 1% 6% 18%
無傷珠(1) 0% 1% 6% 18%
麻痺珠(1) 0% 1% 6% 18%

RARE 8裝飾品各類寶珠中出現機率

強弓珠(2) 謎樣寶珠 發光寶珠 老舊寶珠 風化寶珠 鍊金
0% 0% 2%  5%
解放珠(3) 0% 0% 2% 5%
強走珠(2) 0% 0% 2% 5%
貫通珠(3) 0% 0% 2% 5%
心眼珠(2) 0% 0% 2% 5%
散彈珠(3) 0% 0% 2% 5%
超心珠(2) 0% 0% 2% 5%
茸好珠(1) 0% 0% 2% 5%
短縮珠(2) 0% 0% 2% 5%
匠珠(3) 0% 0% 2% 5%
拔刀珠(2) 0% 0% 2% 5%
砲術珠(1) 0% 0% 2% 5%
痺瓶珠(3) 0% 0% 2% 5%
眠瓶珠(3) 0% 0% 2% 5%
龍封珠(3) 0% 0% 2% 5%

Monster Hunter World攻略主頁

其他遊戲攻略頁

error: Content is protected !!